Bez kategorii

Konsultacje w sprawie tramwaju na Rubinkowie

Wizualizacja tramwaju na Rubinkowie 2016Rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat inwestycji planowanej w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu we wschodniej części miasta.

Budowa linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje budowę nowej linii tramwajowej, dwutorowej we wschodniej części Torunia wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Budowa nowego odcinka linii ma na celu połączenie dwóch już istniejących odcinków linii (obsługujących tramwaje nr 1 i 2), co zapewni obsługę możliwie największej liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Projektant opracował trzy warianty budowy nowej linii tramwajowej:

  •  Wariant A
    Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na projektowanym węźle w rejonie skrzyżowania ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Następnie projektowane, wydzielone torowisko kieruje się na północ wzdłuż istniejącego targowiska przy ul. Działowskiego. Dalej projektowane torowisko biegnie w kierunku zachodnim w szerokim pasie dzielącym jezdnie ul. Dziewulskiego. Projektowana linia tramwajowa prowadzi wzdłuż ul. Łyskowskiego jako torowisko wydzielone z jezdni po jej zachodniej stronie. Wzdłuż projektowanej ul. Rydygiera na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Łyskowskiego biegnie torowisko wydzielone poza jezdnią, następnie ulica zmienia przekrój na jezdnię z torowiskiem wbudowanym w jezdnie. W rejonie ul. Wschodniej projektowaną linię tramwajową dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej.
  • Wariant B
    Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym wzdłuż istniejącego pasa zieleni i ciągu pieszego, pomiędzy targowiskiem a jezdnią ul. Działowskiego. Następnie po przekroczeniu ul. Dziewulskiego, linia tramwajowa prowadzi przez istniejące tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ul. Buszczyńskich. Po przekroczeniu ul. Niesiołowskiego, linia tramwajowa nadal prowadzić będzie przez tereny zielone w kierunku Strugi Toruńskiej i dalej ulicą Wierzbową. Ul. Wierzbowa prowadzi wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – Curie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Elana.
  • Wariant C
    Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Olimpijskiej, stanowi połączenie pętli „Elana” z pętlą „Olimpijską”. Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na pętli ,,Olimpijskiej” w rejonie skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegnie po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej i południowej stornie ul. Skłodowskiej-Curie do istniejącej pętli Elana.

Mapa wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej w kierunku wschodnim:

Spotkanie konsultacyjne na temat budowy linii tramwajowej we wschodniej części Toruniu (Rubinkowo) odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2016r. w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Rydygiera 12a o godz. 17:30.

Dyżur konsultacyjny odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 2016r. w Centrum Handlowym Atrium Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 w godz. 10:00 – 13:00.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w konsultacjach, wypełnij ankietę lub prześlij swoją opinię na temat planowanych inwestycji na adres: konsultacje@um.torun.pl. Uwagi można składać do 18 kwietnia 2016r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z o.o. w Toruniu


One Reply to “Konsultacje w sprawie tramwaju na Rubinkowie

  1. Puszczanie tramwaju przez Rubinkowo to czysty idiotyzm! Przecież autobusy świetnie dają sobie radę i nie trzeba wydawać setek milionów złotych na budowę linii. Po co na siłę puszczać tramwaje? Za dużo pieniędzy czy co?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *