Informacje o J. K. Rubinkowskim

rubinkowski-PRZENJakub Kazimierz Rubinkowski (ur. 2 maja 1668 w Szaflarach koło Nowego Targu, zm. 14 listopada 1749) – polski kupiec, dworzanin, rajca toruński, poczmistrz królewski, a także mecenas sztuki, bibliofil, publicysta, tłumacz i jeden z barokowych pisarzy polskich epoki saskiej.

Urodził się w Szaflarach koło Nowego Targu na Podhalu jako syn Wojciecha Rubinkowskiego i Katarzyny z domu Niegoszowskiej[1]. W młodym wieku znalazł się na dworze królaJana III Sobieskiego, na którym wywarł bardzo dobre wrażenie. Król, który miał wielkie zaufanie do młodego dworzanina, powierzył mu funkcje komisarza celnego. Ojciec Jakuba Kazimierza, Wojciech Rubinkowski pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Topór, osiadłej w okolicach Żarnowca. Dożył sędziwego wieku. Pod koniec życia, mając 80 lat został ojcem Jakuba Kazimierza. W czasie Odsieczy wiedeńskiej liczył sobie 95 lat i prowadził chorągiew husarską. Był najstarszym dowódcą, walczącym w bitwie pod Wiedniem. W 1696 Rubinkowski przyjechał do Torunia, gdzie został zapisany na listę obywateli. Rozpoczął karierę kupca. Wykorzystując swoje rozliczne kontakty handlowe, rozpoczął interesy i handel między Toruniem, Gdańskiem a Polską, między innymi alkoholem, solą i zbożami, często łamiąc prawo i doprowadzając do nadużyć. Nowy król August II Sas również miał do niego zaufanie i 11 lipca 1715 obsadził Rubinkowskiego na stanowisku poczmistrza królewskiego w Toruniu. Funkcję tę pełnił przez kolejne 34 lata. W 1724 objął dodatkowo stanowisko katolickiego rajcy toruńskiego (jeden z czterech pierwszych w historii miasta), w następstwie wykonania wyroku sądu po tzw. tumulcie toruńskim. Stał się obrońcą praw katolików w Toruniu; w Radzie Miasta Torunia skupił wokół siebie środowisko katolickie. Do jego porażek można jednak zaliczyć fakt, że nie udało mu się doprowadzić do równouprawnienia katolików w Toruniu.

Uważany był za sarmackiego erudytę. Był miłośnikiem sztuki, gromadził książki i materiały źródłowe. Sam napisał „Janina zwycięskich tryumfów,dziełami y heroicznym męstwem Jana III. Króla polskiego”. Prowadził działalność fundacyjno-restauratorską, w ramach której powstawały portrety założycieli kościołów, tablice pamiątkowe dla Jana III Sobieskiego i Augusta II Sasa. Odnowiony został także w 1733 herb Prus Królewskich ustanowiony przez Kazimierza Jagiellończyka w 1489 oraz epitafium Mikołaja Kopernika w kościele św. Jana w Toruniu.

Na terenie jego dawnego folwarku zostało w latach 70. XX wieku zbudowane jedno z największych w mieście osiedli, które nazwano na jego cześć Rubinkowo.