Dla mieszkańców

Potrzebujesz pomocy? Poniżej znajdziesz przydatne numery telefonów, które mogą Ci pomóc.

  • Administracja Osiedla Rubinkowo I

ul. Łyskowskiego 29/35 (pawilon handlowo-usługowy), tel. 56 659-91-46, 56 659-91-47
czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku, od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 17:00

  • Administracja Osiedla Rubinkowo II

ul. Dziewulskiego 8 (pawilon handlowo-usługowy), tel. 56 639-86-56, 56 639-86-57, 56 639-86-58
czynne w poniedziałki oraz od środy do piątku, od 7:00 do 15:00, we wtorki od 7:00 do 17:00

  • Zakład Usług Technicznych „Konserwator”

ul. Niesiołowskiego 24e, tel. 56 645-88-52
czynne od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 22:00, od soboty do niedzieli (w tym święta) od 10:00 do 22:00
(zgłoszenia o usterkach elektrycznych hydraulicznych i ślusarskich oraz o awariach domofonów i dźwigów).
Pogotowie dźwigowe, czynne całodobowo, tel. 56 648-14-47.

  • Zakład Usług Gazowych „Wagra”

ul. Dziewulskiego 21 (pawilon handlowo-usługowy, I piętro), tel. 56 648-51-93
czynne od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00
(zgłaszanie usterek instalacji gazowych).

  • „Petrus Polska spółka z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna

ul. Łyskowskiego 29/35 (pawilon handlowo-usługowy)
BOK czynny od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 18:00, tel. 56 648-43-02, 56 659-01-02, tel. 56 476-00-04 (zgłoszenia usterek instalacji telewizji kablowej).

  • Komisariat Policji „Toruń Rubinkowo”

ul. Dziewulskiego 1
tel. 56-641-25-70
Wydział Ruchu Drogowego, tel. 56-641-21-80.

  • Po godzinach pracy powyższych służb, pomocy udzielają odpowiednie służby ratunkowe:

Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997
Straż miejska – 986
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Pogotowie ciepłownicze – 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Pogotowie drogowe – 981