Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy z nas może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co te pieniądze zostaną wydane.

W budżecie partycypacyjnym cała kwota jest podzielona na pulę ogólnomiejską i pulę lokalną. W roku 2017 kwotą przeznaczoną dla puli ogólnomiejskiej jest kwota: 2 115 000 zł natomiast dla puli lokalnej: 4 935 000 zł – z której na Rubinkowo przypada: 369 652 zł.


Aby złożyć wniosek musisz mieć ukończone 16 lat oraz:

  • opisać swój projekt na specjalnym formularzu służącym do zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego Torunia. Można to zrobić z wykorzystaniem formularza elektronicznego lub formularza do wydruku.
  • znaleźć 15 osób, które poprą Twój pomysł i zebrać ich podpisy na liście poparcia. Osoby udzielające poparcia dla Twojego wniosku muszą mieć także ukończone 16 lat. Pamiętaj, że sam nie możesz poprzeć swojego pomysłu na liście poparcia.
  • zdobyć pisemne oświadczenie o gotowości do współpracy, jeśli Twój pomysł wymaga zgody na jego realizację od kogoś innego niż miasto (np. spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty).
  • wydrukować, podpisać i przynieść kompletny wniosek wraz z listą popracia i załącznikami (np. mapki, zdjęcia, oświadczenia, inne – jeżeli są) do Urzędu Miasta Torunia – najlepiej do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 lub w Punkcie Informacyjnym UMT na Rubinkowie, ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa).

Do budżetu partycypacyjnego możesz składać:

  • dowolne projekty należące do katalogu zadań własnych gminy lub powiatu (Toruń jest miastem na prawach powiatu i realizuje także zadania powiatowe).
  • dowolne projekty, jeśli jesteś mieszkańcem Torunia, który w chwili złożenia wniosku ukończył 16 lat. Za mieszkańca uważa się osobę, dla której Toruń stanowi centrum interesów życiowych – przebywa tu ponad 183 dni w roku, łączy ją z Toruniem zatrudnienie, pobieranie nauki lub prowadzenie działalności. Dlatego też propozycje mogą składać również studenci.
  • dowolne projekty, których liczba nie przekroczy trzech: dwa do puli lokalnej (w okręgu, w którym mieszkasz) oraz jeden do puli ogólnomiejskiej. Tego samego projektu nie można zgłosić do dwóch pul. Projekty zgłaszane do puli lokalnej muszą dotyczyć Twojego osiedla, np. mieszkaniec Rubinkowa może zgłosić dwa projekty dotyczące Rubinkowa i jeden wykraczający swoim zasięgiem poza obszar Rubinkowa.
  • dowolne projekty, które poprze 15 osób – bez względu na to, czy pomysł jest lokalny czy ogólnomiejski. Możesz ich szukać w całym mieście. Jedyny warunek – osoby popierające muszą mieć skończone 16 lat. Można poprzeć dowolną ilość wniosków.

 

> Sprawdź szczegóły na temat Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018! <