Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp..

Do odpadów wielkogabarytowych nie należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe.